'traject Slider
Home | Onze werkwijze | Het nazorg traject

Het nazorg traject

Wij maken ook een meerjaren onderhoudsplanning.

 

Als het bouwproject klaar is, controleren wij het bouwwerk gronding op eventuele onvolkomenheden. Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij erop toezien dat openstaande punten daadwerkelijk afgewerkt worden. Ook zorgen wij ervoor dat u alle garantie/revisiebescheiden en onderhoudsvoorschriften krijgt. Wij controleren of deze compleet en correct zijn, zodat u in ieder geval alle gegevens heeft. 

Wij gaan zelfs nog een stapje verder, en kunnen voor u ook een meerjaren onderhoudsplanning maken. In deze planning wordt aangegeven op welke termijn er onderhoudswerkzaamheden verwacht mogen worden. Elk jaar wordt uw gebouw opnieuw geïnspecteerd, en als het nodig is stellen we de planning bij. Een meerjaren onderhoudsplanning maakt de te verwachten werkzaamheden (en dus kosten) inzichtelijk. Ook verkeert uw gebouw met een meerjaren onderhoudsplanning altijd in een optimale staat. 

van schets tot oplevering geregeld tot achter de komma

'traject heesch logo